Naturfotografer – Angarnssjöängen

I samband med Angarnssjöängens 40-årsjubileum 2022 ordnade vi en utställningen Eldoradot Angarnssjöängen i Vallentuna Kulturhus. Du kan se en digital version av utställningen här.

Fotogruppen startades i oktober 2020 är öppen för alla som är intresserade och har som syfte att i ett brett perspektiv dokumentera naturhändelser i Angarnssjöängen ur ett fotografiskt perspektiv. Det handlar om landskapet och dess invånare i form av däggdjur, fåglar, reptiler, groddjur, småkryp, växter men även människor som verkar i området, jordbruket och övrigt.